Impresum

ABUS
August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter

Telefon: +49 23 35 634-0
Telefax: +49 23 35 634-300
Internet: www.abus.com
E-Mail: info@abus.de

Sídlo firmy: 58300 Wetter
Amtsgericht Hagen, HRA 3924
DIČ: DE 126881051
ILN: 40 03318 00000 3

Osoba oprávněná k zastupování podle § 5 odst. 1 č. TMG: Ingmar Göckeler, Christian Rothe.

Informace týkající se odpovědnosti:

Za obsah webových stránek, na které je poskytnut odkaz, nesou odpovědnost výlučně jejich provozovatelé.

Vyloučení odpovědnosti

Použití webových stránek „ABUS“

Informace na webových stránkách www.abus.com mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny nebo aktualizovány. Nebylo-li uvedeno jinak, neobsahují „informativní webové stránky ABUS“ žádné přísliby nebo záruky – výslovné nebo nevyslovené – ani co se týče jejich aktuálnosti, správnosti, úplnosti a kvality informací. Společnost ABUS August Bremicker Söhne KG nepřebírá žádnou odpovědnost ve spojitosti se svými webovými stránkami. To se také týká např. případných chyb vzniklých při přenosu písemností, neoprávněných změn údajů na serveru třetí osobou nebo omylů v dokumentech. Odpovědnost za veškeré přímé nebo nepřímé škody, nárokování odškodnění, nepřímo způsobené škody jakéhokoli druhu a z jakéhokoli právního důvodu, které vznikly v důsledku Vašeho vstupu nebo využití webových stránek „ABUS“, a především také v důsledku zavirování prostředí Vašeho počítače, je vyloučena.

Odkazy na jiné webové stránky

Odkazy („linky“) na webové stránky třetích stran jsou Vám dány k dispozici jakožto doplňková služba. Tyto webové stránky jsou zcela nezávislé a nejsou pod kontrolou „informativních webových stránek ABUS“. „Informativní webové stránky ABUS“ nepřebírají žádnou záruku za obsah kterékoli z těchto webových stránek provozovaných třetími osobami, na něž přecházíte z „informativních webových stránek ABUS“, a nepřebírají žádnou odpovědnost za obsah nebo užívání těchto webových stránek.

Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Na toto vyloučení odpovědnosti se nahlíží jako na součást nabídky poskytování internetových služeb, z níž byl poskytnut odkaz na tyto webové stránky. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu (již nadále) nebyly (zcela) v souladu s platnou právní úpravou, není tím obsahová stránka a platnost zbylých částí tohoto dokumentu nijak dotčena.

Řešení sporů online (OS)

Evropská komise nabízí online platformu pro řešení sporů, kterou naleznete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. S případnými dotazy nebo potížemi se obraťte přímo na nás. Společnost ABUS August Bremicker Söhne KG není v současnosti přidružena k žádnému smírčímu orgánu pro alternativní řešení sporů týkajících se uživatelských práv.