Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost ABUS bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a striktně dodržuje předpisy zákonů, které ochranu osobních údajů upravují. Osobní údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném z technického hlediska. V žádném případě však shromažďované údaje nejsou prodávány nebo z jiných důvodů předávány třetím osobám.

Následující prohlášení Vám poskytuje přehled o tom, jak zajišťujeme tuto ochranu a jaké údaje a za jakým účelem jsou shromažďovány.

Webové stránky, na něž se vztahuje platnost tohoto prohlášení

Platnost tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny webové stránky, domény a mobilní aplikace, provozované společností ABUS KG a jejími dceřinými společnostmi.

Zpracování údajů na těchto webových stránkách

Společnost ABUS shromažďuje a ukládá informace, které nám Váš prohlížeč poskytne, automaticky do protokolu na svém serveru, tzv. Server Log Files. Jedná se o následující údaje:

  • druh prohlížeče a jeho verze
  • používaný operační systém
  • odkazující URL (bezprostředně předtím navštívená stránka)
  • hostname přistupujícího počítače (IP adresa)
  • čas vyslání požadavku na server.

Tyto údaje nemůže společnost ABUS přiřadit k určitým osobám. Tyto údaje nejsou uváděny do spojitosti s jinými zdroji dat a kromě toho jsou po statistickém vyhodnocení smazány. Na těchto webových stránkách se za použití technologií společnosti etracker GmbH (www.etracker.com) shromažďují a ukládají data pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto údajů se pod pseudonymem vytvářejí uživatelské profily. K tomu mohou být použity soubory cookie.

Proti shromažďování a ukládání dat prostřednictvím technologie etracker může být kdykoli vznesena námitka s budoucí účinností. Zde můžete vznést svoji námitku.

Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, což je služba pro analýzu webových stránek společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analyzovat Vaše používání webových stránek.

Informace získané díky souborům cookie, které se týkají Vašeho používání těchto webových stránek, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Na těchto webových stránkách byla aktivována funkce pro zajištění anonymity IP adres, takže společnost Google zkrátí Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných zemích Evropského hospodářského prostoru, které tuto dohodu uzavřely. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena Vaše celá IP adresa a teprve tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace využívat z pověření provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocení Vašeho používání tohoto webu, sestavení hlášení o aktivitách na těchto webových stránkách a pro možnost poskytnou provozovateli těchto webových stránek další služby spojené s používáním tohoto webu a internetu.

IP adresu, poskytnutou Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics, nebude společnost Google spojovat s dalšími údaji. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; chtěli bychom Vás však upozornit na to, že v tomto případě nebudete eventuálně moci v plné míře používat veškeré funkce těchto webových stránek.

Navíc můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a zpracovávala data o Vašem používání tohoto webu (včetně Vaší IP adresy) získaná pomocí souborů cookie, a to tak, že si z následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete dostupný plugin (tj. rozšíření) prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Další informace o Všeobecných podmínkách využití Google Analytics získáte na: http://www.google.com/analytics/terms/cz.html. Ustanovení o ochraně osobních údajů, relevantní pro Google Analytics, získáte na: https://www.google.cz/analytics/privacyoverview.html.

Google AdWords Conversion Tracking

Jakožto zákazník AdWords využíváme Google Conversion Tracking, což je služba pro analýzu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google AdWords uloží na Vašem počítači soubor cookie („Conversion Cookie“), pokud jste byli na naše stránky přesměrováni z reklamy Google. Tyto soubory cookie se po 30 dnech stanou neplatnými. Neslouží k osobní identifikaci. Navštívíte-li některý z našich webů a platnost tohoto souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google poznat, že došlo ke kliknutí na tuto reklamu a Vy jste tak byli přesměrováni na náš web. Každý zákazník, využívající AdWords, obdrží pro tento web jiný soubor cookie. Pomocí těchto souborů cookie nelze vyhodnotit, které webové stránky navštívil ten který zákazník. Informace získané pomocí souboru Conversion Cookie slouží výhradně k účelu vytvoření Conversion Statistik pro zákazníky AdWords, kteří využívají Conversion Tracking. Zákazníci AdWords tak zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na některý z webů, které využívají Conversion Tracking Tag. Nezískají žádné informace, pomocí kterých by mohl být uživatel osobně identifikován. Nechcete-li funkci tracking využívat, odmítněte přijmutí souboru cookie, které je k tomu nezbytné, a to nastavením prohlížeče, které deaktivuje automatické přijímání souborů cookie. Soubory cookie pro Conversion Tracking můžete deaktivovat také speciálně přes Google, a to nastavením svého prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookie z domény „googleadservices.com“.

Bližší informace včetně Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na: http://www.google.com/policies/technologies/ads/,http://www.google.de/policies/privacy/.“

Google Tag Manager

Náš web používá Google Tag Manager. Tato služba poskytuje rozhraní, pomocí něhož lze spravovat tagy webových stránek. Google Tool Manager implementuje výlučně tagy. To znamená: nejsou využívány žádné soubory cookie a nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Google Tool Manager spouští další tagy, které naopak data případně shromažďují. Avšak Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Byla-li na úrovni domény nebo souborů cookie provedena deaktivace, zůstává v platnosti pro všechny tracking tagy, pokud jsou implementovány pomocí Google Tag Manageru.

Osobní údaje dětí a mladistvých

Dětí mladší 18 let by nám bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců neměly poskytovat žádné osobní údaje. Z naší strany nejsou vědomě žádné osobní údaje dětí a mladistvých vyžadovány, shromažďovány ani předávány třetím osobám.

Soubory cookie

Webové stránky používají na různých místech tzv. soubory cookie. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookie jsou malé textové soubory, které Váš prohlížeč uloží ve Vašem počítači. Většina námi užívaných souborů cookie jsou tzv. „Session Cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy webu se automaticky vymažou. Soubory cookie Vašemu počítači nezpůsobují žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Soubory cookie umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Data shromažďovaná pomocí technologií etracker nejsou bez zvlášť uděleného souhlasu dotyčné osoby využívána k osobní identifikaci návštěvníka tohoto webu a nejsou spojována s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Proti shromažďování a ukládání dat může být kdykoli vznesena námitka s budoucí účinností.

Newsletter (informační zpravodaj)

Odběr newsletteru, nabízeného na webových stránkách, vyžaduje Váš výslovný souhlas. K tomu od Vás potřebujeme platnou e-mailovou adresu, jakož i informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem zadané e-mailové adresy, resp. že její majitel souhlasí s odběrem tohoto newsletteru.

Svůj souhlas s uložením dat a e-mailové adresy a s jejím používáním k zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat.

Používání Vašich údajů

Vaše data jsou shromažďována výhradně kvůli tomu, abychom mohli zlepšovat služby, které Vám nabízíme. Vaše údaje používáme zejména pro podporu Vašich transakcí, jako prostředek komunikace s Vámi a dále proto, abychom Vám mohli nabídnout uživatelský servis a podporu a informovali Vás o nabídkách a službách.

Údaje o platebních kartách se používají výhradně pro provedení platebních operací a k zamezení případů podvodů. Důvěrné osobní údaje se používají výhradně pro zjednodušení poskytnutí půjčky u našich finančních partnerů, kterým jsou předávány pouze s Vaším výslovným souhlasem.

Abychom mohli dát Vaši interakci se společností ABUS ucelenější a individuálnější podobu, jsou údaje pořizované prostřednictvím služby společnosti ABUS za určitých okolností kombinovány s údaji, které byly shromážděny jinými službami společnosti ABUS.

Předávání údajů třetím osobám

Předávání dat třetím osobám probíhá výhradně za účelem poskytování služeb nebo plnění smlouvy. Státním institucím, jako např. úřadům, jsou podávány informace pouze v rámci zákonné povinnosti poskytování informací nebo na základě soudních rozhodnutí.

V ojedinělých případech smíme na základě nařízení poskytnout příslušným místům informace o těchto údajích. Předpokladem je to, že tyto údaje jsou nezbytné pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí, ke splnění zákonných povinností úřadů na ochranu ústavy nebo vojenské kontrarozvědky nebo k prosazení práv duševního vlastnictví.

Možnost osobní volby

Společnost ABUS Vám nabízí řadu informací o produktech a službách. Vy si rozhodujete, kterou z těchto nabídek využijete a jakou formou chcete být informováni: poštou, faxem, e-mailem nebo telefonicky. Tato volba se nevztahuje na vyřizování objednávek, smlouvy, podporu, varování o bezpečnosti výrobků nebo aktualizaci ovladačů.

Bezpečnostní opatření

Přijali jsme rozsáhlá technická a provozní bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem a zneužitím. Naše bezpečnostní postupy slouží k ochraně proti poškození, zničení nebo neoprávněnému přístupu. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technologickému pokroku.

Odkazy (linky)

Na tomto webu se nacházení odkazy na další externí webové stránky. Kliknutím na tyto odkazy se IP adresa zobrazí ve většině případů také v protokolu těchto webových stránek. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů však platí pouze pro abus.com, nikoli pro webové stránky třetích osob.

Právo na informace

Kdykoli máte právo na informace o uložených údajích, které se týkají Vaší osoby, jejich původu a příjemci, jakož i účelu jejich uložení. Informace o uložených údajích poskytne naše oddělení pro ochranu osobních údajů.

Vymazání

Po úplné realizaci smlouvy a po splnění daňových a obchodněprávních předpisů dojde k vymazání Vašich osobních údajů, pokud jste neudělili výslovný souhlas k tomu, aby Vaše data byla i nadále používána.

Kontakt

ABUS August Bremicker Söhne KG
Abt. Datenschutz
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
E-mail: privacy@abus.de
Telefon: +49 23 35 634-0
Telefax: +49 23 35 634-300

Další informace

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme Vám kdykoli k dispozici ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Platnost tohoto prohlášení

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro následující společnosti skupiny ABUS:

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
D-58300 Wetter

ABUS Pfaffenhain GmbH
Fabrikstraße 1
D-09387 Jahnsdorf

ABUS Security-Center GmbH & Co.KG
Linker Kreuthweg 5
D-86444 Affing

ABUS SECCOR GmbH
Haidgraben 1b
D-85521 Ottobrunn